کارشناس ارشد پرستاری

تهران

منتشر شده 4 ماه پیش

توضیحات

● ایجاد و ارائه یک ابزار ارزیابی مهارت. ● ارزیابی نیازهای آموزشی. ● همکاری با طراحی برنامه‌های آموزشی. ● همکاری با تولید محتوای آموزشی. ● برگزاری برنامه‌ها و جلسات آموزشی. ● تهیه گزارش بر اساس ماتریس استاندارد آموزشی.

پیش‌نیازها

● تسلط بر زبان انگلیسی. ● حداقل ۴ سال سابقه کار مربوطه. ● توانایی انجام کار گروهی. ● داشتن درک آموزش و تولید محتوای تخصصی برای تولید محصولات و آگاهی از اصول تحقیق.

نوع استخدام

  • تمام وقت

نوع استخدام

  • تمام وقت

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،