کارشناس ارشد مامایی

تهران

منتشر شده 4 ماه پیش

توضیحات

● ایجاد و ارائه یک ابزار ارزیابی مهارت. ● ارزیابی نیازهای آموزشی. ● همکاری با طراحی برنامه‌های آموزشی. ● همکاری با تولید محتوای آموزشی. ● برگزاری برنامه‌ها و جلسات آموزشی. ● تهیه گزارش بر اساس ماتریس استاندارد آموزشی.

پیش‌نیازها

● داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته‌های مامایی یا پرستاری. ● تسلط به زبان انگلیسی. ● حداقل 4 سال سابقه فعالیت. ● توانایی انجام کارگروهی. ● داشتن تمرکز، توجه، نظم و مسولیت پذیری. ● آشنایی به مباحث آموزشی و تولید محتوی تخصصی در جهت ارایه محصولات و آشنابه اصول پژوهشی در راستا اهداف شرکت (فروش کالا) به منزله ایجاد بستر علمی برای کارشناسان فروش شرکت. ● علاقمندی به پیشرفت و ارتقا. ● تسلط به تولید محتوی آموزشی علمی مبتنی ارایه محصولات.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،