توضیحات

 • برقراری ارتباط بین واحدها.
 • پاسخگویی به مراجعین حضوری و تلفنی.
 • پیگیری و هماهنگی امور جاری و اداری مدیریت.
 • دریافت، بررسی و تایپ مکاتبات و ارجاع به بخش مربوطه.
 • انجام سایر وظایف عمومی و دفتری متناسب با نیازهای سازمان.

پیش‌نیازها

 • حداقل مدرک کارشناسی.
 • حداقل یک سال سابقه کاری.
 • مسلط به زبان انگلیسی در حد مکاتبات اداری.
 • آشنایی با مایکروسافت آفیس.
 • پر انرژی و خوش برخورد.
 • فعال و با انگیزه.
 • روابط عمومی بالا.
 • توانایی انجام امور مربوطه.
 • توانایی زمان‌بندی در انجام امور محوله.
 • روحیه کار تیمی.
 • آموزش‌پذیر.
 • آشنایی با امور نامه‌نگاری.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،