توضیحات

  • ثبت و پاسخگویی تماس‌ها و هماهنگی‌ها.
  • مدیر مستقیم: مدیرعامل.
  • مدت قرارداد آزمایشی: ۳ ماه.
  • ساعت‌ها و روزهای کاری: شنبه تا چهارشنبه از 8:30 تا 16:30؛ پنجشنبه‌ها از 9 تا 12:30.
  • نیاز به سفر کاری: خیر.

پیش‌نیازها

  • دارندگان مدارک دانشگاهی مرتبط در اولویت هستند. 
  •  حداقل دو سال سابقه کاری در زمینه بیمه یا شغل مرتبط.
  • مهارت در کار با کامپیوتر و ترجیحاً برنامه‌های ضروری مرتبط با صدور بیمه‌نامه‌ها.
  • روابط عمومی بالا.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،