مدیر فروش و بازاریابی

کهور

اصفهان

منتشر شده 2 ماه پیش

اطلاعات فارسی این آگهی به صورت سیستمی ترجمه شده است.

توضیحات

هدف از نقش: توسعه بازار. لیست مسئولیت ها: برنامه ریزی بازار. استراتژی بازار. استخدام پرسنل. نظارت بر بازاریابی. اندازه گیری عملکرد. تبلیغات و بازاریابی دیجیتال. گزارش به: مدیر عامل. زیردستان: نماینده فروش و بازاریابی دیجیتال و پرسنل تبلیغات. ساعت کار: حدود 8 ساعت در هفته.

پیش‌نیازها

مدارک دانشگاهی: کارشناسی ارشد مدیر بازرگانی. ماهیت و طول تجربه قبلی: بیش از 2 سال تجربه به عنوان مدیر بازاریابی در یک شرکت. دانش تخصصی: بازاریابی و بازاریابی دیجیتال و تبلیغات.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،