مدیر فروش و بازاریابی

شرکت مدیا پردازش تهران

منتشر شده 3 ماه پیش

توضیحات

 • تهیه و ارائه پیشنهاد برنامه‌های لازم فروش جهت تحقق اهداف فروش.
 • نظارت دائمی و مونیتورینگ فروش روز و مقایسه با هدف و ارائه گزارش مدیریتی.
 • ارائه اطلاعات لازم جهت پیش‌بینی سالانه.
 • برنامه‌ریزی برای بودجه فروش مورد نیاز سالانه و مدیریت اجرای مناسب و به موقع بودجه.
 • تدوین برنامه‌های عملیاتی فروش برای تیم تحت سرپرستی در راستای تحقق اهداف.
 • هدایت تیم تحت سرپرستی جهت حصول اطمینان از تفهیم و انتقال مناسب اهداف.
 • حصول اطمینان از اجرای برنامه‌های عملیاتی از طریق اخذ گزارش‌های دوره‌ای از تیم فروش و ارائه راهکار در جهت افزایش کارایی و بهره‌وری و ایجاد انگیزه.
 • شناسایی نیازهای آموزشی تیم تحت سرپرستی و برنامه‌ریزی برای آموزش دوره‌ای و مدون تیم.

پیش‌نیازها

 • شناخت بازارهای هدف از طریق اخذ گزارش‌های مورد نیاز از تیم تحت سرپرستی و حضور در بازار.
 • مهارت‌های رهبری و تفکر استراتژیک.
 • توانمند در مذاکره و متقاعدسازی.
 • آشنایی با بازار کالای دیجیتال.
 • حداقل پنج سال سابقۀ مدیریت فروش و بازاریابی.
 • حداقل مدرک کارشناسی.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،