جدید
حذف فیلترها
رئیس برنامه‌ریزی تولید

شرکت فعال در تولید مواد شیمیایی صنعتی اصفهان

3 روز پیش

توضیحات

● ایجاد هماهنگی لازم بین واحدهای مختلف از جمله فروش، کارخانجات، خرید و مالی در جهت حسن اجرای تعهدات شرکت. ● اقدام برای برنامه‌ریزی تولید و تأیید و نظارت بر برنامه تولید و کنترل بر اساس سفارش‌های رسیده از واحد فروش با هماهنگی مدیر مجتمع، مدیران کارخانه و مسئولین برنامه‌ریزی. ● بررسی وجود کالا یا محصولات اعلام شده از واحد فروش در سبد محصولات. ● بررسی سفارش‌های واصله از واحد فروش و تکمیل و ارسال فرم نیازسنجی تکمیل شده به واحد فروش و معاونت برنامه‌ریزی و تولید. ● به‌روزرسانی بانک اطلاعاتی پایه محصولات پس از طراحی محصولات جدید. ● هماهنگی با مدیر مجتمع، مدیر فنی و مهندسی، مسئولین برنامه‌ریزی کارخانجات، انبار و تحقیق و توسعه جهت برنامه‌ریزی مواد اولیه. ● دریافت و بررسی برنامه ماهانه، برنامه کلی توقفات و برنامه هفتگی با همکاری مدیر مجتمع و ارسال رونوشت برای معاون برنامه‌ریزی و تولید. ● کنترل درخواست مواد اولیه مورد نیاز به منظور خرید مواد اولیه لازم جهت تولید و ارسال آن برای واحد خرید ● پیگیری و کنترل برنامه خرید، اخذ گزارش‌های لازم و ارائه به معاونت تولید و برنامه‌ریزی. ● کنترل موجودی مواد اولیه، حین تولید و نهایی. ● نظارت بر انجام زمان‌سنجی و ظرفیت‌سنجی خطوط تولید. ● بررسی آخرین گزارش‌های ظرفیت‌سنجی تجهیزات و زمانسنجی OPCهای تولید. ● کنترل تخصیص نیروی انسانی جهت انجام تولیدات در زمان تعیین شده. ● ارتباط مؤثر با واحدهای سازمان از جمله واحد مالی و غیره جهت پیشبرد امور. ● هماهنگی در زمان تعمیرات جهت جلوگیری از ایجاد تأخیر در تولیدات. ● ارائه پیشنهادات و نظرات در مورد بهبود روش‌های گردش کار جهت رفع گلوگاه‌های تولید و اصلاح روش‌های موجود. ● تهیه برنامه کلان سالانه کد کالا، شرح کالا و مقدار تولید سالانه و ارجاع به معاونت برنامه‌ریزی و تولید. ● همکاری با واحد مدیریت کیفیت به منظور انجام ممیزی داخلی و خارجی و رعایت خواسته‌های کیفی سیستمی این واحد. ● بررسی گزارش‌های عملکرد تولید، پایش و اندازه گیری فرآیند برنامه‌ریزی تولید و اعلام میزان انحراف از برنامه‌ها و ارائه آن همراه با پیشنهاد اصلاحی به معاون برنامه‌ریزی و تولید.

پیش‌نیازها

● داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشتۀ مهندسی صنایع. ● داشتن حداقل پنج سال سابقۀ کاری مرتبط. ● مهارت کار با کامپیوتر (نرم‌افزار فرزین، کسرا، اینترنت، آفیس و غیره). ● مهارت کار با نرم‌افزارهای تخصصی مهندسی صنایع (MSP ،Primavera ،Minitab و غیره). ● روابط عمومی بالا و توانایی اداره پرسنل تحت امر جهت افزایش بهره‌وری. ● مسلط به اصول ظرفیت‌سنجی، برنامه‌ریزی تولید و کنترل تولید و موجودی‌ها. ● آشنایی با فرآیندهای تولید. ● آشنایی با فرآیندهای انبار. ● برخوردار بودن از روحیه تسلط در امور (‌صبور بودن در مقابل مشکلات). ● مقید بودن به قول و فعل و دارا بودن اخلاق و انضباط کاری.