مدیر برنامه‌ریزی تولید

چوب و هنر

تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

استخدام شرکت مبلمان چوب و هنر (واقع در شهرک صنعتی پرند). مهم‌ترین مسئولیت‌های شغل مورد نظر در زیر ارائه شده است: ● شناسایی فرآیندهای سازمان و تعیین شاخص‌های پایش و اندازه‌گیری آن. ● پیشنهاد راهکارهای بهبود به مدیریت عامل جهت اثربخشی سیستم مدیریتی. ● دریافت سفارش‌های مشتری از واحد فروش و ارتباط مستمر با مدیر فروش جهت برنامه‌ریزی تولید و تحویل محصول به مشتری. ● برنامه‌ریزی تولید و مواداولیه و نظارت بر اجرای آن. ● تعیین نقطه سفارش مواداولیه و اعلام به واحد انبار یا خرید. ● نظارت و همکاری درانبارگردانی های دوره‌ای. ● بررسی وضعیت تحقق اهداف و برنامه‌های مرتبط با واحد به‌صورت مستمر از طریق گزارش‌های دریافتی. ● شناسایی ریسک‌ها و فرصت‌های مرتبط با برنامه‌ریزی تولید و مواداولیه و تلاش در جهت کنترل آن‌ها. ● همکاری در تدوین فهرست مواداولیه محصول BOM. ● همکاری در زمان‌سنجی محصولات تولیدی. ● ظرفیت سنجی ماشین‌آلات و خطوط تولیدی. ● بررسی وضعیت موجود جانمایی ماشین‌آلات و جریان مواد و همکاری در بهینه نمودن آن. ● پیگیری انجام اقدام اصلاحی یا پیشگیرانه به‌منظور حذف عدم انطباق بالفعل یا بالقوه. ● پایش و اندازه‌گیری فرآیندهای مرتبط با برنامه‌ریزی و تولید و اقدام جهت بهبود. ● ارتباط مستمر با مدیر تولید در خصوص تحقق برنامه تولید. ● ارتباط مستمر با مدیر انبار و خرید در خصوص برنامه‌ریزی مواد اولیه. ● بررسی گزارش‌های تولید و تحلیل دلایل انحراف از برنامه تولید. ● بررسی گزارش‌های موجودی مواد اولیه و میزان انحراف از موجودی مورد نیاز جهت تحویل محصول به‌موقع به مشتری. ● هماهنگی با واحد نگهداری و تعمیرات جهت لحاظ نمودن تعمیرات برنامه‌ریزی در برنامه‌ریزی تولید. ● نظارت مستمر بر موجودی مواداولیه و ورود و خروج کالا ازانبار. ● شناسایی برنامه آموزشی موردنیاز کارکنان. ● گزارش به مدیرعامل در خصوص تحقق برنامه تولید و دلایل انحراف از برنامه‌ها. ● تحلیل اطلاعات و نتایج پایش و اندازه‌گیری فرآیند برنامه‌ریزی.

پیش‌نیازها

● مسلط به اکسل پیشرفته و نرم‌افزارهای یکپارچه. ● جنسیت مد نظر: آقا ● داشتن حداقل سه سال سابقۀ کاری ترجیحاً در کارخانه‌های تولیدی و صنعتی. ● داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشتۀ مهندسی صنایع.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،