کارشناس برنامه ریزی تولید

صنایع پند

تهران

زمان انتشار یک ماه پیش

اطلاعات فارسی این شغل به‌صورت سیستمی ترجمه شده‌است.

توضیحات

برنامه ریزی مواد اولیه، سفارش و نظارت بر اساس تقاضا و محصولات برای اطمینان از موجودی مورد نیاز برای تولید. اجرای پایگاه داده سیستم، به روز رسانی و نظارت. مرور، تعریف و بکارگیری روش کنترل موجودی جدید برای داشتن جریان بهتر مواد. تأیید داده های رایانه با مقدار فیزیکی موجودی، تنظیم خطاها و تهیه گزارش برای کنترل همه تناقضات. محاسبه، پیاده سازی و نظارت بر EOQ ،MOQ و سهام ایمنی قطعات مصرفی.

پیش‌نیازها

دارای مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در مهندسی صنایع یا زمینه های مشابه. حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط با زمینه برنامه ریزی استراتژیک. کارشناس Excel ، Access ، Word ، PowerPoint ، Visio. تسلط کامل به زبان انگلیسی. تخصص در سیستم کنترل مواد.

مشاهده فرصت‌های شغلی متناسب با رزومه شما