کارشناس برنامه‌ریزی

سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین

تهران

منتشر شده 9 روز پیش

توضیحات

 • تجمیع گزارش دریافتی و تجزیه‌وتحلیل آن و ارائه گزارش.
 • مدیر مستقیم: معاون برنامه‌ریزی.
 • مدت قرارداد آزمایشی: ۳ ماه.
 • ساعت‌ها و روزهای کاری: شنبه تا چهارشنبه از 7:30 صبح تا 4:30 عصر.
 • نیاز به سفر کاری: در صورت نیاز حداقل ماهانه یک بار.
 • پاداش و مزایا: هر سه ماه یک بار یک پاداش.

پیش‌نیازها

 • حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های مهندسی صنایع یا مدیریت. 
 • حداقل سه سال سابقۀ کاری مرتبط. 
 • مسلط به برنامه‌ریزی راهبردی و عملیاتی.
 • داشتن تفکر سیستمی و توانایی کار تیمی.
 • امانتدار و رازدار.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،