نمایندۀ علمی

امید دارو تبریز

منتشر شده 1 سال پیش

اطلاعات فارسی این آگهی به صورت سیستمی ترجمه شده است.

توضیحات


● ارتقای فروش محصولات اختصاص داده شده را مدیریت کنید.
● فروش را به حداکثر برسانید.
● بازدید منظم از پزشکان و داروخانه ها برای نظارت بر در دسترس بودن و حرکت محصول.
● برنامه ریزی قلمرو را برای حداکثر استفاده از زمان و بهترین پوشش منطقه برای پزشکان و داروسازان اعمال کنید.
● با رهبران نظر معامله کنید و بازخورد بازار را دریافت کنید.
● تلاش برای دستیابی به هدف در منطقه اختصاص داده شده را به حداکثر برسانید.
● هر گونه مشکل را با پزشکان و داروسازان در منطقه خود حل کنید.
● مشتری جدید را جستجو و واجد شرایط کنید.

پیش‌نیازها

● سابقه کار مرتبط در فروش و نمایندگی علمی محصولات پزشکی، دارویی و بهداشتی امتیاز محسوب می‌شود. ● داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط ● مهارت‌های ارتباطی و مذاکره. ● توانایی انجام کار گروهی. ● آشنا با مایکروسافت آفیس.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،