سرپرست گروه تحقیق و توسعه

تجهیز ارگ پارسیان تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

  • هدایت اعضای تیم طراحی و مهندسی در تمامی مراحل طراحی پایه، تفصیلی و ساخت تجهیزات دوار شامل فن محوری، فن شعاعی و کمپرسور شعاعی.
  • انجام تمامی فعالیت‌ها مطابق با سیاست‌ها و فرایندهای شرکت.
  • بررسی و تایید مدارک کلیدی مهندسی شامل محاسبات طراحی و نقشه های ساخت.
  • ارائه پاسخ به کامنت‌های مطرح شده از سوی کارفرما و مشتریان در مدارک مهندسی و جلسات فنی.
  • همکاری با سایر دپارتمان‌های شرکت در نهایی‌سازی مدارک و طراحی‌های تجهیزات دوار.
  • برگزاری جلسات فنی با دیگر دپارتمان‌های مهندسی شرکت جهت نهایی‌سازی مدارک فنی و مالی مناقصات.
  • همکاری با سایر دپارتمان‌های مهندسی شرکت جهت حل مسائل مهندسی و طراحی.

پیش‌نیازها

  • کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته‌های مهندسی مکانیک یا هوافضا.
  • حداقل 10 سال سابقه کار در زمینه طراحی و مهندسی تجهیزات دوار.
  • سابقه در مدیریت تیم‌های های طراحی و مهندسی تجهیزات دوار.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،

محاسبه‌کننده حقوق

چقدر حقوق بگیرم؟