جدید
حذف فیلترها
کارشناس مکانیک تعمیرات توربین‌های گازی

دیماگ دلاوال دز-اویل سرویسز عسلویه

1 ماه پیش

توضیحات

● انجام تعمیرات اساسی توربین گازی صنعتی یا هوایی. ● اعمال استانداردهای مهندسی تعمیرات. ● تهیه دستورالعمل‌های مونتاژ و دمونتاژ توربین گازی صنعتی یا هوایی. ● تهیه دستورالعمل‌ها و گزارش‌های تخصصی.

پیش‌نیازها

● داشتن مدرک کارشناسی در رشتۀ مهندسی مکانیک یا هوافضا ـ کلیۀ گرایش‌ها. ● آشنا با حوزه تعمیرات، نگاهداشت قطعات توربین‌های گازی صنعتی یا هوایی. ● داشتن حداقل پنج سال سابقۀ کاری. ● مسلط به زبان انگلیسی. ● توانایی کار گروهی و تعامل با افراد گروه. ● توانایی یادگیری بر مبنای مطالعه متون انگلیسی و انتقال مطالب به سایرین. ● مسلط به انجام تعمیرات اساسی توربین گازی صنعتی یا هوایی. ● مسلط به استانداردهای مهندسی تعمیرات. ● مسلط به دستورالعمل‌های مونتاژ و دمونتاژ توربین گازی صنعتی یا هوایی. ● مسلط به دستورالعمل‌ها و گزارش‌های تخصصی. ● آشنا با فرایند بازرسی قطعات دوار.