مهندس برق و ابزار دقیق

رعدان نیرو زاگرس

تهران

منتشر شده 4 ماه پیش

توضیحات

● تولید و بررسی مدارک فنی و مهندسی. ● مدیر مستقیم: مدیر واحد برق و ابزار دقیق. ● ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه از 8:30 صبح تا 5:30 عصر؛ پنجشنبه‌های تعطیل به صورت توافقی. ● نیاز به سفر کاری: بله. ● پاداش و مزایا: بله.

پیش‌نیازها

● داشتن مدرک کارشناسی ارشد در رشتۀ مهندسی برق از دانشگاه‌های سراسری. ● داشتن بیش از پنج سال سابقۀ کاری. ● حداقل سن: 30 سال.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،