مهندس برق

آلومینیوم پارس

ساوه

منتشر شده 3 ماه پیش

توضیحات

● تعمیر ماشین‌آلات صنعتی. ● مدیر مستقیم: سرپرست برق، رئیس برق و مدیر فنی. ● افراد زیرمجموعه: واحد فنی. ● مدت قرارداد آزمایشی: ۳ ماه. ● ساعت کاری: عادی کار و شیفتی. ● نیاز به سفر کاری: خیر. ● پاداش و مزایا: پاداش افزایش تولید.

پیش‌نیازها

● داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته‌های مهندسی الکترونیک، کنترل و قدرت. ● نیازی به سابقۀ کاری نیست. ● آشنایی با انواع ماشین‌های الکترونیکی و مدار فرمان. ● آشنایی با محیط‌های برنامه‌نویسی. ● توانایی انجام کار گروهی.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،