مهندس برق

پرشین راد گروه

تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

● بررسی مدارک فنی واصله از سازندگان و تأمین‌کنندگان. ● تهیه و اصلاح مدارک مهندسی پروژه. ● شرکت در جلسه‌های فنی با ارکان پروژه.

پیش‌نیازها

● داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی در رشتۀ مهندسی برق. ● توانایی انجام کار گروهی. ● روابط عمومی قوی. ● جنسیت مد نظر: آقا. ● دارای سابقۀ کاری مرتبط. ● مسلط به سیستم کنترل و پروتکل‌های ارتباطی. ● آشنایی با تجهیزات ابزار دقیق. ● مسلط به انواع ولو و سایزینگ.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،