کارشناس جبران خدمات

سرمایه گذاری دارویی گلرنگ تهران

منتشر شده 23 روز پیش

توضیحات

 • محاسبه، کنترل و نهایی‌سازی لیست کارکرد ماهیانه همکاران و مشاورین.
 • پیگیری امور مربوط به اداره کار و تأمین اجتماعی.
 • مشارکت در تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و فرم‌های دپارتمان منابع انسانی.
 • انجام امور مربوط به تکمیل مدارک، ثبت قرارداد و جامعه‌پذیری همکاران جدیدالاستخدام.
 • انجام امور مربوط به احکام و تمدید قرارداد همکاران.
 • تهیه گزارشات پرسنلی و منابع انسانی.
 • پیگیری امور تسویه حساب همکاران.

پیش‌نیازها

 • مسلط به قوانین اداره کار و تأمین اجتماعی.
 • مسلط به مایکروسافت آفیس به ویژه اکسل.
 • آشنایی با مدل‌های جبران خدمات.
 • آشنایی با مدل‌های ارزشیابی و طبقه‌بندی مشاغل.
 • مهارت مذاکره و ارتباط با افراد.
 • حداقل دو سال سابقه کاری در حوزه مرتبط.
 • روحیه پیگیر و حل مسئله.

نوع استخدام

 • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،