مدیر فروش مویرگی

بدر فود (هوفرد)

تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

● طراحی برنامه‌های بلند مدت و کوتاه مدت برای واحد فروش. ● تحقق اهداف فروش سازمان. ● برگزاری جلسه‌های فروش و ارزیابی عملکرد تیم فروش. ● ارائه آنالیز فروش، مشتریان و ارائه گزارش‌های تحلیلی مربوطه. ● تحلیل گزارش‌های پرسنل فروش برای شناسایی مشتریان بالقوه و برنامه‌ریزی برای تبدیل آن‌ها به مشتریان بالفعل. ● نظارت بر قراردادهای فروش.

پیش‌نیازها

● داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد. ● داشتن حداقل سه سال سابقه کاری. ● داشتن برنامه مشخص ماهانه برای رشد فروش و پوشش منطقه. ● توانایی تحلیل و ارائه گزارش‌های فروش. ● آشنایی با مفاهیم فروش و مهارت های فروش و شناخت مناطق 22 گانه و حومه تهران. ● مسئولیت پذیری، مدیریت افراد، ارتباطات موثر، نتیجه گرایی، تیم سازی و کار تیمی، مدیریت تغییر و تفکر سیستمی. ● توانایی گزارش گیری سیستمی. ● توانایی مسیربندی مناسب و به‌روز‌رسانی ماهانه مسیربندی فروشندگان. ● توانایی بررسی دستیابی به فروش، فروشندگان و اعلام تحقق اهداف. ● توانایی حضور مستمر هنگام بارگیری تیم فروش. ● توانایی حضور در منطقه و ارتباط مستقیم با مشتریان ناراضی جهت برطرف کردن مشکلات و نارضایتی‌ها. ● توانایی دریافت پیشنهادات و انتقادات از طرف فروشندگان و مشارکت دادن فروشندگان در تصمیمات آتی شرکت. ● توانایی گزارش‌گیری از مشتریان خرید نکرده به صورت سیستمی جهت پیگیری عدم خرید مشتریان. ● توانایی کنترل نوع پوشش فروشندگان جهت حضور در مسیر.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،

محاسبه‌کننده حقوق

چقدر حقوق بگیرم؟