منشی اجرایی

مجموعه شرکتهای هرمزمارین

تهران

منتشر شده 6 روز پیش

توضیحات

● تایپ گزارش‌های اداری. ● تایپ نامه‌های اداری. ● بایگانی اسناد اداری. ● پاسخگویی به مراجعات تلفنی و حضوری. ● برنامه‌ریزی امور مدیریتی. ● هماهنگی جلسه‌های داخل و یا خارج از مجموعه. ● ارائۀ گزارش‌های درخواستی مدیریت.

پیش‌نیازها

● مسلط به ورد، اکسل و پاورپوینت. ● مسلط به تایپ سریع، دقیق و بدون اشکال. ● داشتن روحیه همکاری گروهی. ● قابلیت کار تحت فشار و یا حجم کاری بالا. ● داشتن روحیۀ اجتماعی و مشتری‌مداری. ● داشتن سطح متوسط در زبان انگلیسی.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،

محاسبه‌کننده حقوق

چقدر حقوق بگیرم؟