NEW
Clear Filters
Accounting Expert

Perse International Forwarding Co. Tehran

8 hours ago

توضیحات

 • کنترل و تکمیل حساب‌های دریافتنی و پرداختنی.
 • کنترل حساب‌های بانکی به صورت روزانه و تهیۀ صورت مغایرات بانکی ماهیانه.
 • ثبت اسناد حسابداری و تسعیر ارز.
 • ثبت اسناد هزینه و خرید موجودی کالا و همچنین دارایی ثابت.
 • کنترل ناخالص پیمان‌های برای بیمه هر ماه.
 • کنترل لیست بیمه‌ها ارائه شده از واحد اداری با حساب بیمه پرداختنی.
 • تهیه و ارسال گزارش‌های خرید و فروش فصلی.
 • کنترل سیستم فروش شرکت با سیستم حسابداری به صورت ماهیانه و سه ماه یکبار.
 • کنترل موجودی کالا سیستم حسابداری با سیستم انبار و سند مصرف ماهانه.
 • تهیه گزارش سود و زیان.
 • ویرایش صورتحساب‌های سیستم فروش و اصلاحات مربوطه در سیستم حسابداری.

پیش‌نیازها

 • دانش زبان انگلیسی متوسط به خصوص برای مکاتبات تجاری.
 • آشنا با استانداردهای حسابداری.
 • عالی در کار تیمی.
 • تجربه در حرفه حسابرسی امتیاز محسوب می‌شود.
 • یک تا دو سال سابقۀ کاری مرتبط. 

نوع استخدام

 • تمام وقت

جزییات