Sales and Marketing Manager

MOTOGEN

Tehran

Posted 21 days ago

توضیحات

● برنامه‌ریزی جهت تحقق خط‌ مشی و اهداف تعیین‌شده توسط سازمان. ● شناخت رقبا و سهم آن‌ها در بازار. ● توسعه سهم بازار قابل کسب. ● همکاری نزدیک و مؤثر با واحدهای برنامه‌ریزی و تولید به‌منظور تحویل قراردادهای B2B با استاندارد بالا و در زمان مناسب. ● سازماندهی و حضور در جلسه‌ با مشتریان.

پیش‌نیازها

● آشنایی با اصول و فنون مذاکره. ● داشتن حداقل پنج سال سابقۀ کاری در حوزۀ فروش. ● عدم اشتغال به خدمت و نداشتن تعهد خدمتی. ● داشتن مهارت‌های مدیریتی. ● داشتن حسن خلق. ● داشتن حداقل مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد.

To see more jobs that fit your career