Public Relations Manager

Mahbang Fanavari-haye Pars (Skyroom)

Tehran

Posted a month ago

توضیحات

● کمک به تهیه و تدوین استراتژی‌های ارتباطی شرکت با هماهنگی مدیر ارشد. ● مربیگری افراد تحت مدیریت برای تدوین استراتژی‌ها و برنامه‌های عملیاتی حوزه تخصصی خود و تصویب آن در کمیته بازاریابی و فروش. ● مدیریت و راهبری تیم و فرآیندهای روابط عمومی. ● برنامه‌ریزی، هدایت و مدیریت بودجه روابط عمومی. ● تدوین استراتژی بازاریابی و تبلیغات آفلاین در هماهنگی با استراتژی‌های و برنامه بازاریابی شرکت. ● برنامه‌ریزی و اجرای فرایندهای تبلیغات آفلاین شامل برنامه‌ریزی رسانه، خرید رسانه و اجرا. ● برنامه‌ریزی و اجرای فرایندهای انتشار گزارش‌های عمومی سازمانی. ● برنامه‌ریزی و اجرای فرایندهای تولید و انتشار اخبار مرتبط با سازمان در رسانه‌های عمومی. ● برنامه‌ریزی و اجرای فرایندهای برگزاری یا اسپانسری از رویدادهای مرتبط طبق اهداف استراتژی برند. ● برنامه‌ریزی و اجرای فرایندهای همدلی (لابی) در میان رسانه‌های مرتبط رسمی و غیررسمی. ● برنامه‌ریزی و اجرای فرایندهای مدیریت بحران‌های رسانه‌ای. ● برنامه‌ریزی و اجرای فرایندهای توسعه درون شرکتی هویت برند در ارکان بصری، کلامی و مفهومی. ● برنامه‌ریزی و اجرای فرایندهای مدیریت شبکه‌های اجتماعی در راستای اهداف ارتباطی برند. ● رصد و پالایش فضای رسانه‌های رسمی و شبکه‌های اجتماعی به منظور کنترل گفتگوهای حول نام برند. ● اندازه‌گیری عملکرد فعالیت‌های روابط عمومی و کنترل تطبیق نتایج با اهداف. ● مذاکره با رسانه‌های عمومی برای خرید موقعیت‌های رسانه‌ای و خبری با بهترین قیمت و شرایط (مدیریت خرید رسانه). ● هدایت ارزیابی‌های مربوط به استخدام، آموزش، و عملکرد کارکنان بخش بازاریابی دیجیتال و نظارت بر فعالیت‌های روزانه آن‌ها. ● ارزیابی جنبه‌های مالی تولید و توسعه‌ی بازار از قبیل بودجه، هزینه، بودجه‌های تحقیق و توسعه و پیش‌بینی‌های بازدهی سرمایه و سود-زیان. ● هماهنگی و همکاری با مدیران سایر واحدهای هم‌رده و سایر واحدهای سازمان جهت پیشبرد اهداف سازمان. ● مدیریت، راهبری و پاسخگویی در قبال شاخص‌های کلیدی عملکرد و پروژه‌های واگذارشده به واحد تحت مدیریت. ● ارزیابی مستمر عملکرد کارکنان تیم تحت سرپرستی و ارائه بازخورد حرفه‌ای طبق آموزه‌ها و رویکردهای سازمان. ● ایفای نقش مربی برای بهبود دانش، مهارت، نگرش و عملکرد کارکنان تحت مدیریت. ● کمک به حل هوشمندانه و خلاقانه مسائل مرتبط با حوزه واحد کاری و مشارکت در حل مسائل سازمان در تیم رهبری شرکت. ● تهیه گزارش دوره‌ای از عملکرد واحد، وقایع و چالش‌های مهم به‌عنوان گزارشگر مستقیم به مدیریت ارشد. ● اجرای به‌موقع مصوبات و وظایف واگذارشده مستقیم در کمیته‌ها و یا توسط سازمان و همچنین نظارت و پاسخگویی در قبال مصوبات و وظایف واگذارشده به تیم تحت مدیریت.

پیش‌نیازها

● مسلط به بازاریابی و فروش. ● مسلط به برندینگ. ● داشتن روابط عمومی قوی. ● مسلط به اصول و فنون مذاکره. ● مسلط به استراتژی‌ها و تکنیک‌های ارتباطات. ● مسلط به مدیریت ارتباطات گسترده با رسانه‌ها. ● مسلط به سوشال‌مدیا و ابزارهای مدیریت و آنالیز آن‌ها. ● مسلط به اصول مدیریت بحران در روابط عمومی.

To see more jobs that fit your career

Salary Estimator

Discover your current worth in the job market.