Project Control Specialist

Khadamat Fanni va Mohandesi Petro Borg

Tehran

Posted 11 days ago

توضیحات

 • تهیه ساختار شکست پروژه‌ و ساختار هزینه‌ای پروژه‌.
 • تهیه مسترپلن پروژه‌.
 • تهیه و به‌روزرسانی برنامه زمان‌بندی تفصیلی پروژه‌.
 • بررسی و تایید برنامه زمان‌بندی از سمت پیمانکاران.
 • تهیه لوایح تاخیرات پروژه‌.
 • بررسی و تایید برنامه زمان‌بندی پروژه‌.
 • تهیه گزارشات دوره‌ای حسب نیاز.
 • تهیه نمودارهای نقدینگی پروژه.
 • ایجاد پایگاه داده پروژه.
 • بررسی صورت وضعیت‌های ارائه شده از سمت پیمانکاران.
 • تهیه گزارشات درخواستی از طرف ذی‌نفعان پروژه.
 • تهیه و طراحی فرآیندهای نظام کنترل پروژه.
 • تهیه و به‌روزرسانی و یکپارچه‌سازی اسناد پروژه.

پیش‌نیازها

 • مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته‌های مهندسی صنایع، عمران یا مدیریت صنعتی.
 • سه تا شش سال سابقۀ در حوزه مرتبط.
 • توانایی برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری.
 • مهارت‌های ارتباطی.

To see more jobs that fit your career