NEW
Clear Filters
Project Manager

Talaye Daran Sanat Farayand Tehran

3 minutes ago

توضیحات

توضیحات پشتیبانی فنی و مدیریتی را از هر نظر به تیم پروژه ارائه دهید. اهداف پروژه را مطابق با چشم انداز شرکت مدیریت و تحویل دهید. مسئول پشتیبانی از هماهنگی، اجرا، کنترل و تکمیل پروژه های خاص و تضمین سازگاری با نمای کلی استراتژیک، تعهدات و اهداف پروژه. مدیریت جنبه های عملیاتی روزانه پروژه ها. پیش‌نیازها داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های روبرو: مهندسی مکانیک، عمران یا برق. آشنایی با کار پروژه. مسلط به فناوری اطلاعات، به عنوان مثال ورد و اکسل و سایر نرم‌افزارهای مرتبط. قابلیت انجام چند کار. داشتن مهارتهای نوشتاری و کلامی عالی. داشتن توانایی کار به عنوان بخشی از تیم و به عهده گرفتن مسئولیت کامل در زمینه کار. داشتن توانایی تهیه "زمانبندی" با کمک شخص کنترل پروژه. داشتن قابلیت تهیه "WBS" و "CBS". مسلط به تهیه گزارشهای مختلف برای مدیران. آشنایی با تجهیزات فرایند، به عنوان مثال "مخازن تحت فشار"، "راکتورهای فرایند"، "مخازن ذخیره سازی"، "انواع مختلف پمپ"، "انواع مختلف فن"، "خشک کن" و غیره. آشنایی اولیه با کارهای عمرانی. آشنایی با لوله کشی. سن: 25 تا 45

پیش‌نیازها

توضیحات پشتیبانی فنی و مدیریتی را از هر نظر به تیم پروژه ارائه دهید. اهداف پروژه را مطابق با چشم انداز شرکت مدیریت و تحویل دهید. مسئول پشتیبانی از هماهنگی، اجرا، کنترل و تکمیل پروژه های خاص و تضمین سازگاری با نمای کلی استراتژیک، تعهدات و اهداف پروژه. مدیریت جنبه های عملیاتی روزانه پروژه ها. پیش‌نیازها داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های روبرو: مهندسی مکانیک، عمران یا برق. آشنایی با کار پروژه. مسلط به فناوری اطلاعات، به عنوان مثال ورد و اکسل و سایر نرم‌افزارهای مرتبط. قابلیت انجام چند کار. داشتن مهارتهای نوشتاری و کلامی عالی. داشتن توانایی کار به عنوان بخشی از تیم و به عهده گرفتن مسئولیت کامل در زمینه کار. داشتن توانایی تهیه "زمانبندی" با کمک شخص کنترل پروژه. داشتن قابلیت تهیه "WBS" و "CBS". مسلط به تهیه گزارشهای مختلف برای مدیران. آشنایی با تجهیزات فرایند، به عنوان مثال "مخازن تحت فشار"، "راکتورهای فرایند"، "مخازن ذخیره سازی"، "انواع مختلف پمپ"، "انواع مختلف فن"، "خشک کن" و غیره. آشنایی اولیه با کارهای عمرانی. آشنایی با لوله کشی. سن: 25 تا 45