Project Control Specialist

Mobinnet Telecom Co. Tehran

Posted 2 months ago

توضیحات

 • تدوین منشور پروژه و دریافت تأییدیه‌های آن.
 • تعریف Scope پروژه.
 • شناسایی و ارزیابی ریسک‌ها و مشکلات پروژه.
 • تعریف ساختار شکست پروژه WBS.
 • شناسایی ذی‌نفعان پروژه و تجزیه‌وتحلیل نیازمندی آن‌ها.
 • برنامه‌ریزی بودجه پروژه و کنترل هزینه کرد آن.
 • تعریف کانال‌های ارتباطی پروژه.
 • تعریف و به‌روزرسانی پروژه‌ها در سامانه EPM.
 • تنظیم جلسات مرتبط با پروژه و پیگیری مصوبات آن.
 • تهیه و به‌روزرسانی گزارشات پروژه در سطوح مختلف.
 • مشارکت در فرآیند ارزیابی عملکرد و تعاریف KPIهای واحدی.

پیش‌نیازها

 • حداقل 2 سال سابقه کاری مرتبط.
 • آشنایی با استاندارد PMBOK.
 • آشنایی با چارچوب اجایل اسکرام.
 • آشنایی با ابزار MS Project.
 • آشنایی با متد OKR مزیت محسوب می‌شود.
 • مسئولیت‌پذیری.
 • روحیه کار گروهی.
 • قدرت پیگیری.

نوع استخدام

 • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

نوع استخدام

 • تمام وقت

رده سازمانی

To see more jobs that fit your career