Physician

Koneshgaran Tose Pars

Kerman

Posted 2 months ago

توضیحات

خلاصه وظایف و مسئولیت‌های اصلی: ● استفاده از دانش و مهارت‌های پزشکی خود برای ارائۀ مشاوره پزشکی، معاینه جسمی و بررسی‌های تشخیصی بیشتر مورد نیاز، و تجویز درمان لازم با رعایت پروتکل‌های سازمان پزشکان بدون مرز برای بیماران مراجعه‌کننده به کلینیک. مشارکت مستقیم در مواقع اضطراری ضروری است. او اطمینان می‌دهد که محرمانه بودن حرفه‌ای و اخلاق پزشکی کاملاً رعایت می‌شود. ● پزشک منصوب مؤسسۀ کنشگران توسعۀ پارس همکاری نزدیکی با پزشکان ارجاع سازمان پزشکان بدون مرز در مورد ارجاعات روزانه از مرکز مراقبت‌های بهداشتی اولیه به مراکز ارجاعی شناسایی شده خواهد داشت. او در صورت برخورد با موارد ارجاعی در حین ارائۀ مشاورۀ پزشکی، به موقع به پزشک ارجاع سازمان پزشکان بدون مرز اطلاع می‌دهد. ● او باید اطمینان حاصل کند که همه پروتکل‌های پزشکی سازمان پزشکان بدون مرز، به ویژه استفادۀ منطقی از همۀ داروها، دنبال و اجرا می‌شوند. او باید مطمئن شود که اقدامات جهانی احتیاط پزشکی همیشه رعایت می‌شوند، خطرات زیستی کاهش می‌یابند، و کنترل عفونی بهبود می‌یابد. ● بررسی و کنترل توزیع منطقی داروها و تجهیزات تحت مسئولیت خود و مراقبت از کیفیت، ضدعفونی و استریل کردن مواد پزشکی. حصول اطمینان از رعایت کلی استانداردهای بهداشتی. ● نظارت بر عملکرد تیم تحت مسئولیت مستقیم وی بر اساس سیاست‌ها و رویه‌های منابع انسانیِ سازمان پزشکان بدون مرز. ● بیمار و/یا مراقبین آن‌ها را دائماً در جریان بیماری قرار می‌دهد. ارائۀ توضیحات مناسب در مورد دورۀ درمانی که باید توسط بیماران دنبال شود و اطمینان از اینکه آن‌ها متوجه این توضیحات شده‌اند. *مشارکت در جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌های همه‌گیرشناختیِ پزشکی (Epidemiological Medical Data)، بررسی و اطمینان از صحت آن و اطلاع دادن هرگونه مشکل یا خطای پزشکی به سرپرست یا مرجع پزشکی پروژه (PMR). ● مشارکت در آموزشِ حینِ کارِ کارکنان پزشکی یا پیراپزشکی کلینیک، به منظور بهینه‌سازی کیفیت مراقبت، در صورت درخواست مرجع پزشکی پروژه (PMR). ● شرکت در آموزش‌های پزشکی‌ای که به توسط سازمان پزشکان بدون مرز در مراکز مراقبت‌های بهداشتی اولیۀ تحت حمایت سازمان پزشکان بدون مرز در کرمان برگزار می‌شوند. ● همکاری در انجام وظایف پزشکی روزانه با کلیه پرسنل پزشکی استخدام شده به توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مؤسسۀ کنشگران توسعۀ پارس و سازمان پزشکان بدون مرز، در مرکز مراقبت‌های بهداشتی اولیۀ تحت حمایت سازمان پزشکان بدون مرز در کرمان. ● احترام به برنامۀ کاری، که سازمان پزشکان بدون مرز به طور هفتگی و ماهانه تهیه می‌کند، و مطلع ساختن فوری مرجع پزشکی پروژه (PMR) در صورت عدم امکان حضور در کلینیک به دلیل موجه. احترام به جنبه‌های اداری الزامات کاری، از جمله رعایت ساعات کاری (حضور به موقع در کلینیک و خروج به موقع از کلینیک)، و اطلاع رسانی به موقع به مرجع پزشکی پروژۀ (PMR) سازمان پزشکان بدون مرز در صورت غیبت موجه. این شرح وظایف کاری ممکن است مطابق با تکامل فعالیت‌های پروژه در طول زمان اصلاح شود. علاقه‌مندان تا روز بیستم بهمن ماه می‌توانند جهت ارسال رزومه اقدام نمایند.

پیش‌نیازها

● داشتن سطح متوسط در زبان انگلیسی. ● دانش ضروری رایانه (ورد، اکسل، پاورپوینت). ● متعهد به کار. ● داشتن انعطاف‌پذیری. ● توانایی انجام کار گروهی. ● توانایی مدیریت استرس. ● روابط عمومی بالا. ● خوش برخورد. ● داشتن حداقل دو سال سابقۀ کاری مرتبط.

نوع استخدام

  • تمام وقت

گروه شغلی

رده سازمانی

جزییات

نوع استخدام

  • تمام وقت

گروه شغلی

رده سازمانی

To see more jobs that fit your career