Export Expert

Farmand (Parand Chocolate)

Savojbolagh

Posted 4 months ago

توضیحات

● شناسایی فرصت‌های فروش و مشتریان تجاری در حوزه کشورهای شمال غرب. ● توسعه مشتریان تجاری در حوزه کشورهای عربی. ● ارتباط مستمر با مشتریان فعلی حوزه GCC و رفع نیازهای مشتریان در کوتاه ترین زمان. ● مشارکت در تبیین اهداف کمی و کیفی واحد صاردات و همراهی در تحقق این اهداف. ● پیگیری و انجام امور عملیاتی و ستادی مشتریان در حوزه تحت پوشش شامل صدور اسناد پروفرم، فروش و پکینگ لیست.

پیش‌نیازها

● مسلط به زبان عربی. ● مسلط به زبان فرانسوی. ● مسلط به امور صادرات و دستوالعمل‌ها و فرایندهای مربوطه. ● مهارت نرم‌افزاری مرتبط با حوزه فروش و صادرات. ● آشنایی با روش‌های اخذ گواهینامه مبدأ، گواهی بهداشت، بازرسی کالا و غیره. ● توانایی برقراری ارتباطات مؤثر. ● مهارت کار تیمی.

To see more jobs that fit your career