توضیحات

  • جستجو و مذاکره با مشتریان بالقوه و فعلی برای فروش و ارسال محصولات.
  • جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات در ارتباط با بازارهای هدف.
  • پیگیری کلیه مراحل حمل‌ونقل محصولات از مبدا تا مقصد.
  • حقوق: توافقی

پیش‌نیازها

  • مسلط به زبان انگلیسی یا روسی.
  • حداقل سه سال سابقۀ کاری مرتبط.
  • مسلط به فرآیند صادرات و امور گمرکی.
  • مسلط به مکاتبات بازرگانی و آماده سازی کلیه اسناد و مدارک.
  • مسلط به قوانین صادرات و بازرگانی بین‌المللی.

To see more jobs that fit your career