توضیحات

 • تهیه نقشه‌های تسطیح محوطه و محاسبات احجام عملیات خاکی.
 • طراحی جاده‌ها و محوطه‌های داخل سایت.
 • طراحی و تهیه نقشه شبکه فاضلاب صنعتی و بهداشتی ثقلی.
 • تهیه نقشه‌های سیستم تأسیسات زیرزمینی.
 • تهیه نقشه‌های جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی و کنترل سیلاب.
 • شرکت در جلسه‌های هماهنگی با کارفرما و سایر واحدها.

پیش‌نیازها

 • مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشتۀ مهندسی عمران.
 • حداقل پنج سال سابقۀ طراحی.
 • مسلط به مایکروسافت آفیس، Civil 3D ،Sewer Gem ،ACAD.
 • آشنایی کامل با کدها و استانداردهای داخلی و بین‌المللی طراحی سیویل.
 • مسلط به طراحی جاده.
 • مسلط به طراحی شبکه فاضلاب ثقلی.
 • مسلط به طراحی کانال‌های آب‌های سطحی.
 • مسلط به نوشتن و خواندن به زبان انگلیسی.
 • توانایی انجام کار گروهی.
 • توانایی مدیریت زمان.
 • فردی خودانگیخته.

To see more jobs that fit your career