توضیحات

 • بررسی نقشه‌های اجرایی و هماهنگی با مشاورین پروژه.
 • کنترل و اجرای نقشه‌های اجرایی.
 • برآورد متریال و انجام امور تدارکات و پشتیبانی پروژه.
 • مدیریت نیروی انسانی شاغل در سایت.
 • مدیر مستقیم: مدیر پروژه.
 • مدت قرارداد آزمایشی: ۱ ماه.

پیش‌نیازها

 • حداقل مدرک کارشناسی در رشته مهندسی عمران.
 • حداقل پنج سال سابقه کاری در حوزه مرتبط. 
 • مسلط به مایکروسافت آفیس. 
 • آشنایی با نرم‌افزارهای مدیریت پروژه از قبیل MS Project.
 • منضبط و منظم.
 • ایده‌پرداز و خلاق.
 • با انگیزه.

To see more jobs that fit your career