توضیحات

 • آنالیز قیمت مناقصه.
 • تهیه قیمت‌های جدید.
 • تنظیم تعدیل و تاخیرات.
 • سرپرست اجرایی پروژه.
 • بررسی نقشه و اجرای پروژه.
 • ثبت صورت وضعیت و تحویل کار.
 • کنترل و برنامه‌ریزی پروژه.

پیش‌نیازها

 • مسلط به ریز متره و برآورد.
 • توانایی ارائه به موقع گزارش‌‌ها.
 • مسلط به امور اجرایی.
 • آشنا با کنترل پروژه و برنامه‌ریزی پروژه.
 • مسلط به صورت وضعیت و تحویل کار.
 • مدرک کارشناسی در رشته عمران.
 • حداقل دو سال سابقه کاری در حوزه مرتبط.
 • مسلط به مایکروسافت آفیس.
 • روحیه کار تیمی.
 • منعطف و دقیق.

To see more jobs that fit your career