توضیحات

 • ثبت تماس‌های دریافتی و ارائه گزارش به مدیر مافوق.
 • یادآوری زمان تشکیل جلسات و قرار ملاقات‌ها به مدیر مربوطه.
 • برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت برگزاری جلسات داخلی.
 • برنامه‌ریزی قرار ملاقات مدیر و مافوق و پیگیری جهت تحقق آن.
 • هماهنگی اتاق جلسات و اطمینان از آماده بودن تجهیزات آن قبل از برگزاری جلسات برنامه‌ریزی شده.
 • دریافت و ارسال ایمیل‌های مرتبط با فعالیت‌های کاری.
 • تنظیم پیش‌نویس نامه‌های صادره طبق دستور مدیر مافوق.
 • اخذ تأییدیه محتوای نامه از مدیر مافوق.
 • دریافت نامه‌های درون سازمانی و نامه‌های وارده از بیرون سازمان.
 • شماره‌گذاری نامه‌های وارده و صادره.
 • دریافت، بررسی، توزیع و ارسال نامه‌ها، دورنگارهای واحد به گیرندگان مرتبط.
 • پیگیری کارهای محوله از طرف مدیر تا حصول نتیجه.
 • پاسخ گویی به ارباب رجوع به صورت حضوری.

پیش‌نیازها

 • توانایی مدیریت چند کار به صورت همزمان.
 • توانایی کنترل استرس.
 • توانمند در برنامه‌ریزی امور محوله به ترتیب اولویت.
 • آشنایی کافی با نرم‌افزارهای حوزه کاری.
 • سرعت عمل بالا.
 • منظم و دقیق.
 • روحیه کار تیمی.

نوع استخدام

 • تمام وقت

جزییات

To see more jobs that fit your career