چرا آزمون مدیریت مالی ایران‌تلنت؟

مقایسه نتایج
با استفاده ازنتایج این آزمون می توانید، میزان مهارت خود را با جامعه آماری بزرگ ایران‌ تلنت مقایسه کنید.
سوالات استاندارد
سوالات این آزمون توسط بهترین متخصصان حوزه مدیریت مالی ، طراحی شده است.
دقت بالا
برای تعیین میزان صحت و دقت آزمون ، روایی و پایایی آن، توسط گروه خبره ای از طراحان آزمون بررسی شده است.
feature
feature

ویژگی‌های تست مدیریت مالی ایران‌تلنت

  • آزمون مدیریت مالی ایران‌تلنت، توسط کارشناسان و متخصصان حوزه مالی که در برترین شرکت‌های بین‌المللی فعالیت می‌کنند، طراحی شده است. سوالات و نتایج این آزمون منطبق بر آخرین رویدادها و مقالات مربوط به حوزه مالی می‌باشد.
  • سوالات این آزمون به نحوی طراحی شده‌اند تا با شبیه‌سازی موقعیت‌های کاری و چالش‌های شغلی موجود، همزمان مهارت تصمیم‌گیری افراد نیز سنجیده شود.
  • این آزمون برای ارزیابی مهارت  مدیریت مالی طراحی شده است و شرکت‌ها برای استخدام و ارزیابی کارمندان، می‌توانند از این تست مهارتی استفاده کنند.
  • این آزمون نمونه مشابه داخلی ندارد و برای اولین بار توسط گروه طراحی تست های ایران‌تلنت توسعه داده شده است.

تست‌های پیشنهادی

این آزمون‌ها هم برای نشان دادن مهارت‌های شما پیشنهاد می‌شود

همه تست‌ها

سوالات متداول