چرا آزمون آزمون خدمات پس از فروش ایران تلنت؟

مقایسه نتایج
با استفاده ازنتایج این آزمون می‌توانید، مهارت خود را با جامعه آماری بزرگ ایران‌‌تلنت مقایسه کنید.
سوالات استاندارد
سوالات این آزمون توسط بهترین کارشناسان حوزه فروش و خدمات پس از فروش، طراحی شده است.
دقت بالا
برای تعیین میزان صحت و دقت آزمون ، روایی و پایایی آن، توسط گروه خبره ای از طراحان آزمون بررسی شده است.
feature
feature

ویژگی‌های آزمون خدمات پس از فروش ایران‌تلنت

  • آزمون خدمات پس از فروش ایران‌تلنت، توسط کارشناسان و متخصصان حوزه خدمات مشتریان که در برترین شرکت‌های بین‌المللی فعالیت می‌کنند، طراحی شده است. سوالات و نتایج این آزمون منطبق بر آخرین مقالات مربوط به حوزه خدمات مشتریان می‌باشد.
  • سوالات این آزمون به نحوی طراحی شده‌اند تا با شبیه‌سازی موقعیت‌های کاری و چالش‌های شغلی موجود، همزمان مهارت تصمیم گیری افراد نیز سنجیده شود.
  • این آزمون برای ارزیابی مهارت خدمات رسانی به مشتریان پس از فروش طراحی شده است و شرکت‌ها برای استخدام و ارزیابی کارمندان، می‌توانند از این تست مهارتی استفاده کنند .
  • این آزمون نمونه مشابه داخلی ندارد و برای اولین بار توسط گروه طراحی تست‌های ایران‌تلنت توسعه داده شده است.

سوالات متداول