چرا آزمون ارزیابی کسب و کار ایران‌تلنت؟

مقایسه نتایج
با استفاده ازنتایج این آزمون می‌توانید، مهارت خود را با جامعه آماری بزرگ ایران‌‌تلنت مقایسه کنید.
سوالات استاندارد
سوالات این آزمون توسط بهترین کارشناسان حوزه کسب و کار، طراحی شده است.
دقت بالا
برای تعیین میزان صحت و دقت آزمون ، روایی و پایایی آن، توسط گروه خبره ای از طراحان آزمون بررسی شده است.
feature
feature

ویژگی‌های آزمون ارزیابی کسب و کار ایران‌تلنت

  • آزمون ارزیابی کسب و کار ایران‌تلنت، توسط کارشناسان و متخصصان حوزه کسب و کار که در برترین شرکت‌های بین‌المللی فعالیت می‌کنند، طراحی شده است. سوالات و نتایج این آزمون منطبق بر آخرین مقالات مربوط به حوزه ارزیابی کسب و کار می‌باشد.
  • سوالات این آزمون به نحوی طراحی شده‌اند تا با شبیه‌سازی موقعیت‌های کاری و چالش های شغلی موجود، همزمان مهارت تصمیم گیری افراد نیز سنجیده شود.
  • این آزمون برای ارزیابی مهارت استفاده از ارزیابی کسب و کار طراحی شده است و شرکت‌ها برای استخدام و ارزیابی کارمندان، می‌توانند از این تست مهارتی استفاده کنند .
  • این آزمون نمونه مشابه داخلی ندارد و برای اولین بار توسط گروه طراحی تست های ایران‌تلنت توسعه داده شده است.

سوالات متداول