چرا آزمون مدیریت مشتریان ایران‌تلنت؟

مقایسه نتایج
با استفاده از این آزمون می‌توانید مهارت خود در حوزه مدیریت مشتریان را با جامعه آماری بزرگ ایران‌‌تلنت مقایسه کنید.
سوالات استاندارد
سوالات این آزمون توسط بهترین کارشناسان حوزه ارتباط و مدیریت مشتری ، طراحی شده است.
دقت بالا
برای تعیین میزان صحت و دقت آزمون ، روایی و پایایی آن، توسط گروه خبره ای از طراحان آزمون بررسی شده است.
feature
feature

ویژگی‌های آزمون مدیریت مشتریان ایران‌تلنت

  • آزمون مدیریت مشتریان ایران‌تلنت، توسط کارشناسان و متخصصان حوزه خدمات مشتری که در برترین شرکت‌های بین‌المللی فعالیت می‌کنند، طراحی شده است. سوالات و نتایج این آزمون منطبق بر آخرین مقالات مربوط به حوزه مدیریت مشتریان می‌باشد.
  • سوالات این آزمون به نحوی طراحی شده‌اند تا با شبیه‌سازی موقعیت‌های کاری و چالش های شغلی موجود، همزمان مهارت تصمیم‌گیری افراد نیز سنجیده شود.
  • این آزمون برای ارزیابی مهارت مدیریت مشتریان طراحی شده است و شرکت‌ها برای استخدام و ارزیابی کارمندان، می‌توانند از این تست مهارتی استفاده کنند .
  • این آزمون نمونه مشابه داخلی ندارد و برای اولین بار توسط گروه طراحی تست های ایران‌تلنت توسعه داده شده است.

تست‌های پیشنهادی

این آزمون‌ها هم برای نشان دادن مهارت‌های شما پیشنهاد می‌شود

همه تست‌ها

سوالات متداول