جدید
حذف فیلترها
سرپرست شعبه

طب پلاستیک اصفهان

13 روز پیش

توضیحات

● نظارت و مدیریت فروش. ● تحلیل و برنامه‌ریزی برای تیم فروش. ● نظارت بر تیم فروش.

پیش‌نیازها

● آگاهی از مدل‌های فروش مویرگی. ● قدرت تحلیل و برنامه‌ریزی برای تیم فروش. ● روابط عمومی قوی. ● آشنایی با منطقه اصفهان و آشنایی با مشتریان. ● آشنایی با نرم‌افزارهای فروش. ● توانایی نظارت بر تیم فروش. ● قدرت در مدیریت افراد. ● مسلط به مایکروسافت آفیس. ● داشتن مدرک کارشناسی در رشتۀ مدیریت. ● داشتن حداقل پنج سال سابقۀ کاری.