جدید
حذف فیلترها
کارشناس روابط عمومی و تبلیغات

آهن سجاد مهر سپاهان اصفهان

3 روز پیش

توضیحات

 • تعیین شاخص عملکرد برای واحد روابط عمومی و تبلیغات همراه با اندازه‌گیری و ارائه گزارش در خصوص کمپین‌ها.
 • تهیه، تدوین و اجرای تقویم روابط عمومی و تبلیغات در داخل و خارج سازمان و تعیین بودجه مناسب آن.
 • ارزیابی فرصت‌ها برای مشارکت، حمایت مالی و اسپانسرینگ رویدادهای علمی و مرتبط با صنعت.

پیش‌نیازها

 • داشتن سابقه طراحی و اجرای کمپین‌های روابط عمومی و تبلیغات موفق در سطح محلی و ملی.
 • داشتن تجربه برنامه‌ریزی رویدادها و همایش‌ها.
 • توانایی بررسی تصویر شرکت از نظر مخاطبان و برنامه‌ریزی جهت مطابقت آن با تصویر برند.
 • آشنا با رسانه‌های خبری و فضاهای مختلف تبلیغاتی.
 • توانمند در اجرا و پیاده‌سازی پروژه‌های تبلیغاتی و برندینگ.
 • داشتن ارتباط مؤثر و قادر به ترویج آن در سازمان.
 • داشتن بیش از سه سال سابقۀ کاری مرتبط.
 • قابلیت جایگاه‌سازی نقش روابط عمومی در سازمان.
 • قادر به توسعه و اجرای سیاست و رویه‌های روابط عمومی.
 • توانایی انجام کار گروهی.
 • مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی.
 • نتیجه‌گرایی.
 • توانایی کار کردن به طور مستقل.
 • مهارت سازماندهی و توجه به جزئیات.
 • مهارت تحلیل و حل مسئله.
 • داشتن سطح متوسط در زبان انگلیسی.