جدید
حذف فیلترها
افسر ایمنی

آنیل تهران

7 ساعت پیش

توضیحات

- تسلط بر روش های ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات - تجربه کار ایمنی در کارگاه های ساختمانی بلند مرتبه (گودبرداری و اسکلت فلزی) - تسلط بر HSE Plan - مهارت کار تیمی بالا - مهارت حل تعارضات کارگاهی - مهارت برقراری ارتباط موثر

پیش‌نیازها

آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت HSE-MS تجربه تدوین پلان ایمنی و بهداشت تجربه در ایمنی کاردر ارتفاع تجربه در امور ایمنی گودبرداری و تحکیم تجربه در آموزش ایمنی به کارگران و برگزاری Toolbox Meeting مهارت حل تعارض مهارت مذاکره مهارت برقراری ارتباط موثر و فن بیان قوی مهارت خودکنترلی و استرس و مدیریت بحران مهارت های کمک های اولیه