جدید
حذف فیلترها
سرپرست کارگاه

آنیل تهران

7 ساعت پیش

توضیحات

تجربه اتمام ساختمان بلند مرتبه کنترل و نظارت بر فعالیت های اجرایی آشنایی با مقررات ملی ساختمان آشنایی با روش های اجرایی ساختمان (سازه، برق و مکانیک) تسلط بر توالی و سلسله مراتب اجرایی تجربه در حوزه مدیریت ریسک های کارگاه مهارت در تیم سازی و راهبری سازماندهی تیم فنی و کارگاهی

پیش‌نیازها

دانش عمومی مدیریت آشنایی با استانداردهای مدیریت پروژه مهارت کار تیمی بالا مهارت حل تعارضات کارگاهی مهارت برقراری ارتباط موثر توانایی حل مسئله پروژه (گودبرداری تا نازک کاری) تسلط بر نرم افزارهای Office دانش و مهارت در نحوه نگارش و مکاتبات اداری