فیلترها:

گروه شغلی

استان

صنعت

رده سازمانی

تحصیلات

زمان درج شغل

حذف فیلترها
مدیر محصول

شب

شمیرانات
منتشر شده 31 دقیقه پیش

توضیحات

مسئولیت‌ها: طی کردن روند طراحی - اجرا -بازخورد -بهبود به طور مداوم، تماس با اعضای تیم و بهینه سازی محصول در جهت بازار. مدیر مستقیم: مدیر فنی . افراد زیرمجموعه: تیم های طراحی و توسعه نرم افزار. مدت قرارداد آزمایشی: ۱ ماه. ساعت کاری: ساعات کاری طبق محدودیت های فرد - مسئولیت نتیجه محور است. نیاز به سفر کاری: نیاز به سفر کاری ندارد.

پیش‌نیازها

پر انرژی - مثبت - خوشحال بودن لازم است مدرک تحصیلی: مدرک تحصیلی مهم نیست. سابقه کار: سابقه فعالیت درپلتفرم دو سویه لازم هست. مهارت‌های دانشی (Hard Skills): تسلط به پروسه های تحلیل رفتار مخاطبان ، بهبود محصول ،تستینگ ، . مهارت‌های شخصیتی (Soft Skills): رهبری و کار تیمی.