فیلترها:

گروه شغلی

استان

صنعت

رده سازمانی

تحصیلات

زمان درج شغل

حذف فیلترها
توسعه دهندۀ جاوا

رايان هم افزا

Tehran
منتشر شده 3 روز پیش

Job Description

You will be part of the team that develops enterprise applications in order to serve various client types (Windows, Web, Android, iOS). General conditions: ● Developing Back-End Java applications. ● Working days: Saturday to Wednesday. ● Working hours from 08:00 am to 5:00 pm. ● Supplementary insurance, loan, lunch allowance, travel allowance and etc.

Requirements

● Senior programmer with an in-depth understanding of Java core. ● Fluent in object-oriented concepts. ● Work experience in Spring Framework. ● Work experience in Hibernate - JPA. ● Work experience in database concepts (SQL, PL / SQL). ● Familiarity with design patterns and concurrency. ● Familiarity with RESTful API concepts. ● Familiarity with software development tools such as Unit Test, Git. ● Familiarity with the concepts of Clean Code. Knowledge/experience in technologies below are nice to haves: ● Familiarity with the concepts of Finance, Accounting, and Stock Exchange. ● Familiarity with Play Framework. ● Senior programmer with an in-depth understanding of Java core. ● Fluent in object-oriented concepts. ● Work experience in Spring Framework. ● Work experience in Hibernate - JPA. ● Work experience in database concepts (SQL, PL / SQL). ● Familiarity with design patterns and concurrency. ● Familiarity with RESTful API concepts. ● Familiarity with software development tools such as Unit Test, Git. ● Familiarity with the concepts of Clean Code. Knowledge/experience in technologies below are nice to haves: ● Familiarity with the concepts of Finance, Accounting, and Stock Exchange. ● Familiarity with Play Framework.

Employment Type

  • Full Time