جدید
حذف فیلترها
کارشناس برنامه‌ریزی و انبار

(زرین جم مارینا (سان استار و سانی نس تهران

2 روز پیش

توضیحات

 • کنترل موجودی انبار شعب.
 • کنترل اجرای بخشنامه‌های تغییر قیمت محصولات.
 • تهیه و کنترل گزارش‌های دوره‌ای.
 • مشارکت در امور مربوط به انبارگردانی.
 • محاسبه شاخص‌های کلیدی عملکرد انبارهای شعب.
 • آنالیز دیتا.

پیش‌نیازها

 • تسلط کامل به MS Office.
 • آشنا با نرم‌افزار راهکاران.
 • آشنا با نرم‌افزار ورانگر.
 • آشنا با امور انبارداری و برنامه‌ریزی.
 • آشنا با اصول انبارگردانی.
 • حداقل دو سال سابقه کار در شرکت‌های پخش FMCG.