فیلترها:

گروه شغلی

استان

صنعت

رده سازمانی

تحصیلات

زمان درج شغل

حذف فیلترها
رئیس انبارها

شرکت داروسازی روژین

ساوه
منتشر شده 4 ساعت پیش

توضیحات

تقسيم کار بين کارکنان قسمت هاي تحت نظارت و راهنمايي و آموزش آنان و نظارت و کنترل بر عملکرد کارکنان قسمت هاي تحت نظارت برنامه ريزي و هماهنگ نمودن عمليات اجرايي انبارهاي کارخانه (انبار مواد، انبار محصول، انبار عمومي و انبار لوازم بسته بندي) بر اساس برنامه هاي كلي و دستورالعمل هاي سيستم انبارداري نظارت بر اجراي صحيح و كنترل رعايت ضوابط و دستورالعمل هاي سيستم انبارداري شركت به منظور تحويل گيري، نگهداري و تحويل دادن مواد، محصول، قطعات و اقلام مختلف نظارت و کسب اطمينان از ايجاد هماهنگي هاي لازم به منظور اخذ تائيديه هاي كنترل كيفي در مورد مواد و ملزومات بسته بندي وارده به انبارها كنترل وتائيد نهايي اسناد و مدارك مربوط به گردش عمليات انبارها و صدور دستورات لازم در اين زمينه تعيين اولويت در ارائه اجناس به واحدهاي مصرف كننده بر اساس روند مصرف آنها و در صورت لزوم جلوگيري از مصرف بي رويه مصرف كننده نظارت و حصول اطمينان از نحوه ثبت، ضبط و نگهداري آمار و اطلاعات مربوط به گردش عمليات انبارها از طريق ثبت كارت هاي كاردكس انبارها برنامه ريزي و نظارت بر امور مربوط به حمل ونقل مواد ومحصول، ملزومات و کالاها به (از) انبارهاي تحت نظارت حصول اطمينان از تامين بموقع و اجراي برنامه زمانبندي شده تغذيه خطوط توليد حصول اطمينان از رسيدگي به امور مربوط به اقلام و محصولات و لوازم بسته بندي برگشتي از خطوط توليد و تلاش در جهت رفع اشكالات خطوط بررسي وحل و فصل مسائل و مشكلات اجرايي انبارها واتخاذ راه حل هاي مناسب در جهت رفع آنها انجام بازديدهاي مقطعي از وضعيت فيزيكي و نحوه گردش عمليات در انبارها و ارائه دستورالعمل هاي لازم درجهت بهبود روند فعاليت هاي اجرايي انبارها تماس و ارتباط و ايجاد هماهنگي هاي لازم با روساي ساير واحدها در رابطه با امور و فعاليت هاي انبارها مطالعه گزارش هاي مربوط به گردش عمليات انبارها وانجام اقدامات لازم در موارد خاص شركت در جلسات مختلف در ارتباط با امور انبارها با هماهنگي مقام مافوق تهيه و پيشنهاد طرح ها و روش هاي مناسب درانجام امور انبارهاي شركت در جهت بهبود و افزايش راندمان فعاليت هاي اجرايي نظارت وهدايت فعاليت هاي انبار گرداني و موجودي گيري و ارائه همكاري هاي لازم با حسابرسان دراين زمينه نظارت بر بايگاني اسناد و مدارک و آمار و گزارش هاي تهيه شده در رابطه با فعاليت هاي انبار شرکت در جلسات داخل و خارج سازمان، سمينارها و دوره هاي آموزشي مرتبط بررسي گزارش هاي دريافت شده از انبارهاي مختلف و تهيه و تنظيم گزارش هاي نهايي، تحليلي و تخصصي در خصوص فعاليت هاي انبارها نظارت بر رعايت مقررات ايمني و دستورالعمل هاي حفاظتي در مورد اموال متمرکز در انبارهاي شرکت رسيدگي به امور پرسنلي مسئولان تحت نظارت

پیش‌نیازها

کارشناسی انبارداری، صنایع و رشته های مشابه 5 الی 7 سال سابقه کار مرتبط منظم و دقیق تسلط بر فرایندهای انبارداری تسلط بر نرم افزارهای آفیس آشنایی با نرم افزار همکاران سیستم مدیریت تعارض مدیریت زمان برنامه ریزی، سارماندهی و کنترل

نوع استخدام

  • تمام وقت