فیلترها:

گروه شغلی

استان

صنعت

رده سازمانی

تحصیلات

زمان درج شغل

حذف فیلترها
منتشر شده 22 روز پیش

توضیحات

● مصاحبه و ارزیابی دقیق کاندیدهای استخدام. ● مشارکت در آموزش و ایجاد انگیزه در نیروی های انسانی. ● مشارکت در ارزیابی عملکرد شغلی. ● مشارکت در افزایش بهره وری کسب و کار. ● مشارکت در بهبود ساختار سازمانی. ● مشارکت در بهبود کیفیت زندگی کارفرمایان و کارمندان.

پیش‌نیازها

● داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته‌های روانشناسی سازمانی یا روانشناسی عمومی. ● داشتن حداقل پنج سال سابقۀ کاری مرتبط. ● مسلط به تکنیک‌های مصاحبه استخدامی. ● مسلط به تکنیک‌های ارزیابی عملکرد. ● آشنایی با کانون ارزیابی. ● مسلط به پیاده سازی و تفسیر آزمون‌های روانی. ● توانایی مشارکت در ارتقا کیفیت زندگی کاری کارکنان.

نوع استخدام

  • تمام وقت