فیلترها:

گروه شغلی

استان

صنعت

رده سازمانی

تحصیلات

زمان درج شغل

حذف فیلترها
رابط علوم پزشکی

شرکت کوبل دارو

شیراز
منتشر شده 3 روز پیش

Job Description

● Contribute to advocate development, and build advocacy and professional relationship for KOL engagement and KOL development. ● Collaborate as a scientific resource to actively support Medical representatives and HCP. ● Provide medical support and training for Med Reps (Preparing educational materials). ● Ensure the pharmacovigilance process is implemented and followed. ● Follow up clinical trial activities. ● Attend scientific events (congress, seminar, round table, and workshop) and preparation of the scientific presentation.

Requirements

● Educational background as MD, Pharmacist. ● Prior experience as a Medical Science liaison is an asset. ● Fluent in English. ● Excellent interpersonal savvy. ● Excellent negotiation skills. ● Strong focus on continuous learning. ● Advanced presentation skills. ● Ability to work cross-functionally with other team members. ● Ability to travel.