فیلترها:

گروه شغلی

استان

صنعت

رده سازمانی

تحصیلات

زمان درج شغل

حذف فیلترها
سرپرست علمی حمایت از بیماران

سبحان انکولوژي

تهران
منتشر شده 4 روز پیش

توضیحات

● بررسی و پیگیری مشکلات پیش آمده توسط بیماران در حین دسترسی به دارو و فرآیند خرید. ● پاسخ به تماس‌های بیماران و بررسی مشکلاتی که در حین تهیه دارو و درمان بیماری برای آن‌ها بوجود می‌آید. ● همکاری با نمایندگان علمی و تیم بازاریابی برای پیگیری مشکلات بیماران. ● تکمیل فرم عوارض جانبی دارو و ارائه راه‌حل‌های لازم برای کاهش عوارض جانبی دارو برای بیماران. ● پیگیری و حل مشکلات بیماران در طول فرآیند تهیه دارو و درمان بیماری.

پیش‌نیازها

● داشتن مدرک دکتری در رشته پزشکی. ● آشنایی با اصول نظارت. ● آشنایی با روند سرطان و عوارض جانبی داروهای مورد استفاده در طول شیمی‌درمانی. ● آشنایی با اصول و فنون مذاکره. ● داشتن تجربه کاری مربوطه. ● توانایی درک متون دانشگاهی به زبان انگلیسی.