کارشناس فنی کود شیمیایی

گروه صنعتی گناباد

تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

گروه صنعتی گناباد، فعال در حوزۀ بازرگانی نهاده‌های کشاورزی (بذر و کود شیمیایی) و ماشین‌آلات کشاورزی (تراکتور)، قصد دارد جهت تکمیل کادر فنی خود در واحد بذر و کود کارشناس فنی با شرایط ذیل را استخدام نماید: شرح شغل: ● تهیۀ گزارش‌های عینی با جزئیات دقیق. ● ارتباط مکرر با تیم فروش جهت نحوۀ معرفی رقم انتخاب شده در هر منطقه. ● نگهداری و حفظ سوابق کشت و اطلاعات آزمایش‌های انجام شده.

پیش‌نیازها

● داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشتۀ مهندسی کشاورزی. ● داشتن تخصص فنی در زمینۀ کودهای کشاورزی و توانایی انجام و پیگیری آزمایش‌های کاربردی در مناطق مختلف ایران. ● الزاماً ساکن تهران. ● داشتن حداقل پنج سال سابقۀ کاری. ● آشنایی با زبان انگلیسی و کامپیوتر. ● فعال، منظم و دقیق. ● داشتن گواهینامۀ رانندگی. ● توانایی و امکان سفرهای استانی (مأموریت). ● توانایی هماهنگی مستمر با مدیر مربوطه و ارسال به موقع گزارش‌ها. ● توانایی برگزاری روز مزرعه، سمینار و همایش آموزشی. ● شناخت کامل مناطق مختلف ایران متناسب با عمده سطح زیر کشت هر محصول. ● توانایی هماهنگی با نیروهای مقیم استانی جهت ارائه گزارش و در صورت نیاز بازدید از مزارع پایلوت در استان‌ها. ● آشنایی کامل با تغذیه گیاهی.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،

محاسبه‌کننده حقوق

چقدر حقوق بگیرم؟