مدیر سیستم‌ها و روش‌ها

آذرخش

تهران

منتشر شده 2 ماه پیش

توضیحات

● طراحی، پیاده‌سازی و بهینه‌سازی فرآیندهای سازمانی. ● طراحی فرم‌ها و دستورالعمل‌های سازمانی. ● نظرسنجی و ارزیابی اثربخشی خدمات. ● تعیین شاخص‌های فرآیندی و ارزیابی آن‌ها.

پیش‌نیازها

● مسلط به طراحی، پیاده‌سازی و بهینه‌سازی فرآیندهای سازمانی. ● مسلط به طراحی فرم‌ها و دستورالعمل‌های سازمانی. ● مسلط به نحوه نگارش مستندات و مستندسازی. ● مسلط به نظرسنجی و ارزیابی اثربخشی خدمات. ● مسلط به تعیین شاخص‌های فرآیندی و ارزیابی آن‌ها. ● مسلط به زبان انگلیسی. ● آشنا با تحلیل سیستم‌ها. ● آشنا با مفاهیم ITIL و مسلط به فرآیندهای آن. ● آشنا با BPMN و چارچوب‌های فرایندی. ● آشنا با اصول ممیزی داخلی. ● داشتن حداقل مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته‌های مهندسی صنایع، مدیریت یا رشته‌های مرتبط. ● داشتن حداقل پنج سال سابقۀ کاری در واحد سیستم‌ها و روش‌ها.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،

محاسبه‌کننده حقوق

چقدر حقوق بگیرم؟