سرپرست کارگاه

گروه آذرستان

بندر جاسک

منتشر شده 1 ماه پیش

توضیحات

● نظارت بر اجرای پروژه به منظور ارزیابی از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با اهداف و خط مشی‌ها و سیاست‌های تعیین شده. ● مقایسه پیشرفت کار با جداول زمانی و تنظیم گزارش لازم در این زمینه جهت پیگیری در جلسات مرتبط و اعلام نتایج به مدیر پروژه. ● پیش‌بینی و تأمین مصالح مورد نیاز پروژه و کنترل میزان مصرف. ● مسئول کنترل کیفیت عملیات اجرایی و مسئول برقراری ایمنی کارگاه. ● تنظیم برنامه عملیات اجرایی کارگاه بر اساس برنامه زمان‌بندی با مدیر پروژه. ● مشارکت در جهت کنترل تعداد جنس خریداری شده و تناسب آن با نیاز پروژه. ● همکاری با مدیر پروژه برای تهیه طرح تأسیسات کارگاهی، خدمات کارگاه، ایمنی و شناخت.

پیش‌نیازها

● داشتن سابقۀ کار پتروشیمی یا پالایشگاهی. ● آشنا با ضوابط ایمنی پروژه‌های پالایشگاهی یا پتروشیمی. ● اتمام خدمت سربازی و یا معافیت از آن الزامی است. ● داشتن مدرک کارشناسی در رشتۀ مهندسی عمران. ● داشتن سطح متوسط در زبان انگلیسی. ● مسلط به AutoCad. ● مسلط به Microsoft Excel. ● مسلط به Microsoft Word.

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،