توضیحات

  • انجام هماهنگی‌های لازم برای برگزاری جلسات.
  • بایگانی مدارک.
  • تایپ و تهیه نامه‌ها، صورتجلسات و سایر مدارک اداری.
  • تنخواه‌گردانی.
  • پاسخگویی به تلفن‌ها.
  • محل کار: محدوده سهروردی شمالی ـ سید خندان (پالیزی).

پیش‌نیازها

  • ترجیحاً سابقه کاری مرتبط .
  • آشنایی با مایکروسافت آفیس.
  • ظاهری آراسته.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،