منشی اداری

تیام شبکه تهران

منتشر شده 1 سال پیش

توضیحات


● انجام امور اداری و دفتری.
● گزارش‌گیری و گزارش‌دهی به مدیر مربوطه.
● نظارت و کنترل بر ورود و خروج پرسنل اجرایی پروژه.
● انجام نامه‌نگاری اداری.
پیش‌نیازها

● آشنایی با تایپ ده انگشتی. ● آشنایی با تنخواه‌گردانی. ● توانایی انجام کار گروهی. ● روابط عمومی و دقت بالا.

نوع استخدام

  • تمام وقت

رده سازمانی

جزییات

برای مشاهده‌ی شغل‌هایی که ارتباط بیشتری با حرفه‌ی شما دارد،